Szamlakiegyenlites-visszavaltassal

A Barion wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Birot (vitalap | szerkesztései) 2018. január 2., 11:00-kor történt szerkesztése után volt. (Visszaváltással történő számlakiegyenlítés)

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Visszaváltással történő számlakiegyenlítés

Amennyiben valaki utalásos számlát szeretne kiegyenlíteni Barion számlájáról, azt a hatályos jogszabályok szerint megteheti.

A számla kiállítója a „jogosult”, a számlát kifizetni köteles pedig a „kötelezett”.

A Ptk. 6:57. §-a szerint a jogosult köteles elfogadni a kötelezett nevében eljáró harmadik féltől is a fizetséget. Mivel a Barion a kötelezett részére elektronikus pénz számlát vezet, az arról indított visszaváltást, kötelezett pénzének terhére, banki átutalás útján teljesíti a kötelezett közvetlen utasítására, jogosult köteles az ily módon elvégzett teljesítést elfogadni. A Barion ebben a tranzakcióban, mint elektronikus pénz kibocsátó intézmény, mint pénzpiaci szereplő vesz részt.

A Barion számláról végzett visszaváltás esetén az utalást végző fél minden esetben a Barion Payment Zrt, a banki kivonatban is ez szerepel. Jogosultnak képesnek kell lennie a kötelezettet (és annak számlájának) beazonosítására, így kötelezettnek az ehhez szükséges információkat a visszaváltás közlemény rovatában kell közölni.

A kötelezett beazonosításának három esete lehetséges:

  • Kötelezett egyértelműen beazonosítható a közleményből, pl cégnév, ügyfélszám vagy egyéb egyértelmű azonosító segítségével.
  • A kötelezett által megadott azonosító jogosult részére nem egyértelmű, ebben az esetben jogosult kérheti kötelezett külön nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik, hogy a szóban forgó visszaváltást valóban ő végezte, és a megterhelt elektronikus pénz számla az ő számlája.
  • A kötelezett által nincs jogosult részére értelmezhető azonosító (pl. üres mező), ebben az esetben jogosult kérheti kötelezettől a Barion külön nyilatkozatát, amelyben Barion nyilatkozik, hogy a szóban forgó visszaváltást valóban kötelezett végezte, és a megterhelt elektronikus pénz számla kötelezett számlája. Ilyen igazolás csak kötelezett kérésére adható ki.

Idézet a Ptk-ból

2. Harmadik személy részéről történő teljesítés

6:57. §

(1) A jogosult a harmadik személy részéről felajánlott teljesítést köteles elfogadni, ha ehhez a kötelezett hozzájárult, a szolgáltatás nincs személyhez kötve és nem igényel olyan szakértelmet vagy képességet, amellyel a harmadik személy nem rendelkezik. A kötelezett hozzájárulása nem szükséges, ha a harmadik személynek lényeges jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a teljesítés megtörténjék, és a kötelezett a teljesítést elmulasztotta, vagy nyilvánvaló, hogy időben nem tud teljesíteni.