SendFromExcel

Innen: Barion Dokumentáció
A lap korábbi változatát látod, amilyen Birot (vitalap | szerkesztései) 2015. április 1., 09:36-kor történt szerkesztése után volt. (Az Excel makró forráskódja)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Jump to navigation Jump to search
 • Tervezet
 • Üzlet
 • Informatika
 • Pénzügy
 • Jog
 • 90%
 • Online elfogadó
 • Mobil elfogadó
 • Pénztárgép
 • Feltöltés
 • Piactér
 • Nonprofit
 • Parkolas

Pénz küldés Excelből több címzettnek

A Barion API segítségével rendkívül egyszerűen lehet pénzt küldeni, akár különösebb informatikai ismeretek nélkül is. Az alábbi példában egy Excel táblát mutatunk be, amiben egymás alatt felsorolt e-mail címekre adott összeget, adott megjegyzéssel lehet elküldeni egyetlen gombnyomással. az eszköz kiválóan használható bármilyen tömeges (batch) pénzküldésnél, például CashBack akcióknál a visszatérítés küldésére, havi juttatások küldésére cafetéria rendszerben, stb.

Az Excel tábla egy makróval működik, melyhez egy nyílt forráskódú REST API hívó könyvtárat, az Excel-REST könyvárat vettünk segítségül, amely az MIT licencnek köszönhetően bárkinek bármilyen célra, akár üzleti célra is, ingyenesen használható.

Az Excel tábla felépítése

A makró a C3 és C4 mezőkben megadott Barion azonosítóval és jelszóval rendelkező felhasználó tárcájából küldi a pénzt, a 7-es sortól kezdve felsorolt kedvezményezetteknek, mindaddig, amíg az A oszlopban üres mezőt nem talál. Az A oszlop a kedvezményezett e-mail címe, a B az összeg forintban, a C pedig a megjegyzés. A küldés eredménye a D és E oszlopba íródik.

ExcelSenderScreenshot.JPG

Az Excel makró forráskódja

Az Excel makró Visual Basic for Applications vagy VBA forráskódja:

Sub Button1_Click()
  
  If MsgBox("Valódi pénzküldést indítasz, biztosan ezt akarod?", vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then Exit Sub
  
  Dim row_index As Integer
  row_index = 7
        
  Do While True
    If Cells(row_index, 1) = "" Then Exit Do
    SendMoney row_index
    row_index = row_index + 1
  Loop

End Sub

Sub SendMoney(r As Integer)
  
  Dim j As String
  j = "{UserName: """ & Cells(3, 3) & """, Password: """ & Cells(4, 3) & """, "
  j = j & "Recipient: """ & Cells(r, 1) & """, Amount: """ & Cells(r, 2) & """, Comment: """ & Cells(r, 3) & """, "
  j = j & "CommissionBySender: ""true"", Currency: ""HUF"", ContactType: ""0""}"
        
  Dim Client As New RestClient
  Dim Request As New RestRequest
  Dim Response As RestResponse
  
  Client.BaseUrl = "https://api.barion.com/" 'az éles szerver, azaz valódi e-pénz művelet kerül végrehajtásra!
      
  Request.Resource = "transfer/send/"
  Request.Method = httpPOST
  Request.Format = json
  
  Request.AddBodyString j
   
  Set Response = Client.Execute(Request)
  
  Cells(r, 4) = Response.StatusCode & ": " & Response.StatusDescription
  Cells(r, 5) = Response.Content
    
End Sub

Használt API hívások

A példa csak a Transfer/Send REST API hívást használja a pénz küldéshez. Ennek pontos paramétereit, hibakódokat és bemeneti és kimeneti példákat az API leírásában lehet megtalálni:

Transfer-Send-v1