Withdraw-BankTransfer-v2

A Barion wikiből


 • Tervezet
 • Üzlet
 • Informatika
 • Pénzügy
 • Jog
 • 80%
 • Online elfogadó
 • Mobil elfogadó
 • Pénztárgép
 • Feltöltés
 • Piactér
 • Nonprofit
 • Parkolas

Tranzakció indítása

POST /v2/Withdraw/BankTransfer

Bármely Barion tárca tulajdonos, ezzel az API hívással tud visszaváltást indítani tetszőleges bankszámlára.

Bemenet

Mező neve Mező típusa Kötelező Megkötések Alapértelmezett érték Leírás Formátum / Példa
UserName string Kötelező min. 6, max. 254 karakter nincs Az API hívás hívójának Barion azonosító e-mail címe. [email protected]
Password string Kötelező min. 8, max. 100 karakter nincs Az API hívás hívójának jelszava. EgySimaJelszo
Amount decimal Kötelező nincs nincs A visszaváltandó összeg. 10.12
Currency Currency Kötelező pontosan 3 karakter nincs A visszaváltandó összeg devizaneme.(ISO3 formátum) HUF
RecipientName szöveg Kötelező 100 karakter nincs A kedvezményezett neve. "Beszállító és Társa Kft."
Comment szöveg Kötelező 90 karakter nincs A visszaváltás közleménye. "A H132/2016 beszállítói számla ellenértéke."
BankAccount BankAccount Kötelező nincs nincs A cél bank és számla adatai.

Kimenet

Mező Típus Leírás Formátum / Példa
TransactionId Guid A Barion visszaváltás tranzakció azonosítója. 494be59357d84553aff39345740bdc3d
Currency Currency A Barion visszaváltás devizaneme. HUF
Amount decimal A Barion visszaváltás összege. 10.12
RecipientName string A Barion visszaváltás kedvezményezettje. "Beszállító és Társa Kft."
Comment string A Barion visszaváltás közleménye. "A H132/2016 beszállítói számla ellenértéke."
BankAccount BankAccount A Barion visszaváltás banki- és számla információi.

Példák

Sikeres visszaváltás bankszámlára

Az alábbi példában egy cég egyik beszállítójának visszaváltással utal a bankszámlájára 30.000,- Ft-ot. A pénzküldést a cég pénzügyi szoftvere végzi automatikusan, a Barion REST API hívásával.

Bemenet

{
  UserName: "[email protected]",
  Password: "CegErosJelszava",
  Currency: "HUF",
  Amount: 30000,
  RecipientName: "Beszállító és Társa Kft.",
  Comment: "A H132/2016 beszállítói számla ellenértéke.",
  BankAccount: {
    Country: "HUN",
    Format: "GIRO",
    AccountNumber: "123456781234567812345678"
  }
}

Egyanez a Bemenet IBAN utalással

{
  UserName: "[email protected]",
  Password: "CegErosJelszava",
  Currency: "HUF",
  Amount: 30000,
  RecipientName: "Firma Dostawca Sp. z.o.o.",
  Comment: "Numer faktury: A H132/2016",
  BankAccount: {
    Country: "POL",
    Format: "IBAN",
    AccountNumber: "PL61 5555 1014 0000 0712 1981 2874",
    Address: "Kryniczna 15, 03-934 Warszawa, Poland",
    BankName: "National Bank of Poland",
    BankAddress: "Świętokrzyska 11/21, Warszawa, Poland"
  }
}

Kimenet

{
  TransactionId: "8C8E8FF8-368F-408B-9F71-2CA536154FB4",
  Currency: "HUF",
  Amount: 30000,
  RecipientName: "Beszállító és Társa Kft.",
  Comment: "A H132/2016 beszállítói számla ellenértéke.",
  BankAccount: {
    Country: "HUN",
    Format: "GIRO",
    AccountNumber: "123456781234567812345678"
  },
  ErrorList: []
}

Sikeretelen visszaváltás bankszámlára

{
  Errors: [
    {
      ErrorCode: "",
      Title: "",
      Description: ""
    }
  ]
}
Hiba kódja Hiba leírása
AuthenticationFailed Nem megfelelő felhasználónév és jelszó. Ellenőrizd, hogy az adott Barion környezetben létezik-e a megadott felhasználó és a jelszó helyes-e.
InvalidUser Nem megfelelő felhasználó. Ellenőrizd, hogy az adott Barion környezetben létezik-e a megadott felhasználó.
ModelValidationError A beküldött adatok formailag nem helyesek, további információ a hiba leírásában található.
LowBalance A felhasználó egyenlege nem elegendő a díj megfizetésére és a visszaváltás végrehajtására.
UserIsDeleted A felhasználó státusza törölt, nem kezdeményezhet visszaváltásokat.
UserIsSuspended A felhasználó státusza felfüggesztett, nem kezdeményezhet visszaváltásokat.
UserIsOverWithdrawLimit A felhasználó túllépte a visszaváltási limitet, nem kezdeményezhet további visszaváltásokat a beazonosításig.
InvalidCurrency A rendszer által nem támogatott devizanem került megadásra a visszaváltás kezdeményezésekor.
InvalidCountry A megadott országot a rendszer nem tudta beazonosítani. Az ország azonosítóját ISO3-as formátumban várja a rendszer.