Payment-Cancel-v1

A Barion wikiből
 • Tervezet
 • Üzlet
 • Informatika
 • Pénzügy
 • Jog
 • 99%
 • Online elfogadó
 • Mobil elfogadó
 • Pénztárgép
 • Feltöltés
 • Piactér
 • Nonprofit
 • Parkolas

Tranzakció elutasítása

POST /Payment/Cancel

Ezzel a hívással lehetősége van a felhasználónak elutasítani egy tranzakciót, amennyiben nem szeretné azt befejezni. Ezt indíthatja a vásárló is, ha a kapott tranzakció adataiban hibát talál (pl. téves összeg) vagy tévesen neki küldtek ki egy másik felhasználónak szánt fizetési kérést (ld. Payment-Notify-v1), de küldheti a Bariont integráló kassza is, amennyiben nem szeretné törölni a vásárlást. Ennek a hívásnak a hatására a Barion rendszer a tranzakciót átállítja visszautasított állapotba (Rejected vagy RejectedByShop, tranzakció státuszok itt).

A Barion mobil alkalmazás ezt a hívást használja, hogy jelezze a Barion rendszerének, hogy a vásárló elutasította a fizetést.

Bemenet

Mező neve Mező típusa Kötelező Megkötések Alapértelmezett érték Leírás Formátum / Példa
UserName string Kötelező min. 6, max. 254 karakter nincs Az API hívás hívójának Barion azonosító e-mail címe. user@example.com
Password string Kötelező min. 8, max. 100 karakter nincs Az API hívás hívójának jelszava. EgySimaJelszo
TransactionId GUID Kötelező nincs nincs Az elutasítani kívánt tranzakció azonosítója a Barion rendszerben. "8323cf68-5e03-4d67-a0fe-b3beaa0bc682"

Kimenet

Mező Típus Leírás Formátum / Példa
IsSuccessful boolean Jelzi, hogy sikeresen visszavonásra került-e a tranzakció true
ErrorList Errorlist A kérés során esetlegesen felmerülő hibákat tartalmazó tömb. Sikeres hívás esetén ez a tömb üres. Errorlist

Hibakódok

Hiba kódja Hiba leírása
1 Nem megfelelő felhasználónév vagy jelszó.
999 Ismeretlen hiba történt a kérés feldolgozása során.
2001 A bemeneti paraméterek valamelyike nem felelt meg az előírásoknak. Ez a hiba annyiszor szerepel(het) a kimenetben, ahány mező hibás volt. Ez esetben az ErrorMessage mezőben található a konkrét hiba: a Validation Error után látható a hibás mező megnevezése, a Value pedig a hiba leírását tartalmazza.
4003 A megadott tranzakció nem létezik.
4006 A megadott tranzakció időlimitje lejárt, kifizették vagy már elutasították.
5801 A hívó fél érvénytelen paramétereket küldött.
6014 A tranzakció elutasítása során rendszerhiba történt.

Példák

Sikeres elutasítás

Ebben a példában a felhasználó sikeresen elutasít egy tranzakciót.

Bemenet

{
  UserName: "pistike@example.com",
  Password: "EgySimaJelszo",
  TransactionId: "58a2e9bd-5d34-4f48-b663-7bfbf1ba3e4b"
}

Kimenet

{
  "IsSuccessful": true,
  "ErrorList": []
}

Sikertelen elutasítás

Kifizetett tranzakció elutasítása

Ebben a példában a felhasználó egy olyan tranzakciót szeretett volna elutasítani, amit már előzőleg kifizettek.

Bemenet

{
  UserName: "pistike@example.com",
  Password: "EgySimaJelszo",
  TransactionId: "58a2e9bd-5d34-4f48-b663-7bfbf1ba3e4b"
}

Kimenet

{
  "IsSuccessful": false,
  "ErrorList": [
    {
      "ErrorNumber": 4006,
      "ErrorMessage": "Transaction timeout",
      "Details": null
    }
  ]
}

Hibás tranzakció

Ebben a példában a felhasználó egy nem létező tranzakciós azonosítót küldött.

Bemenet

{
  UserName: "pistike@example.com",
  Password: "EgySimaJelszo",
  TransactionId: "12345678-abcd-abcd-1234-123456789abc"
}

Kimenet

{
  "IsSuccessful": false,
  "ErrorList": [
    {
      "ErrorNumber": 4003,
      "ErrorMessage": "Invalid transaction!",
      "Details": null
    }
  ]
}