NewTransaction-v1

A Barion wikiből
 • Tervezet
 • Üzlet
 • Informatika
 • Pénzügy
 • Jog
 • 99%
 • Online elfogadó
 • Mobil elfogadó
 • Pénztárgép
 • Feltöltés
 • Piactér
 • Nonprofit
 • Parkolas

Értesítés új tranzakciókról

SIGNALR NewTransaction

Ezt az értesítési metódust használja a Barion arra, hogy a feliratkozót értesítse arról, ha új tranzakciója történt a Barion tárcájában. Az értesítés azonnali, amint a tranzakció jóváírásra kerül a Barionban az értesítés kiküldésre kerül. Amennyiben feliratkozunk erre, a tranzakció típusától függetlenül fogunk ilyen értesítéseket kapni.

A Barion mobilalkalmazás ezt a metódust használja arra, hogy figyelje, hogy mikor érkezik új pénzösszeg a felhasználó tárcájába.

Beérkező adatok

Mező Típus Leírás Formátum / Példa
TransactionId Guid A tranzakció publikus azonosítója a Barionban. a89f01c0-b3a0-4f2b-a5a4-31cb0c7badb0
Time DateTime A tranzakció időpontja UTC fromátumban, Z nélkül a végén. "2014-10-28T15:12:51.329"
Amount decimal A tranzakció összege előjelesen. Ha az értesítést kapó felhasználótól vont a rendszer pénzt, akkor negatív előjelű lesz az összeg. -4500
FromName string A tranzakció küldőjének teljes neve. Körte Zoltán
FromEmailAddress string A tranzakció küldőjének az e-mail címe. zoltan@example.com
ToEmailAddress string A tranzakció fogadójának az e-mail címe. peter@example.com
ToName string A tranzakció fogadójának a teljes neve. Alma Péter
FromBalance decimal A tranzakció küldőjének egyenlege a tranzakció végrehajtása előtt. 500000
Comment string A tranzakció megjegyzése. "A tegnapi részem a sörözésből"
ComissionBySender boolean Igaz értékű, ha a küldő fél átvállalta a tranzakció jutalékát. false
Currency string A tranzakció pénzneme. Magyarul kiírva. "Forint"
TransactionType byte A tranzakció típusa a TransactionTypes-v1 szerint 2 (Rendszeren belüli pénzküldés)
RelatedTransactionId Guid A tranzakció "szülő" tranzakciója. Ha ez a tranzakció kapcsolódik egy másik tranzakcióhoz, akkor ebben a mezőben látható a másik tranzakció azonosítója. Például befoglalásos vásárlás esetén, az eredeti befoglalás azonosítója szerepel itt, amikor a befoglalás véglegesítéséről kapunk üzenetet. 39748d1c-e42d-433f-b8d2-d5b4e72108b6
Products Products A tranzakcióhoz tartozó megvásárolt termékek. Tipikusan vásárlás esetén van kitöltve. Products
ShopName string Ha bolti vásárlás volt a tranzakció, akkor itt látható a bolt neve, ahol a vásárlás történt. Apróságok boltja
IsParkingTransaction boolean Igaz értéket vesz fel, ha parkolás volt a tranzakció. true
ShopGuid Guid Ha bolti vásárlás volt a tranzakció, akkor itt látható a bolt egyedi azonosítója. e097a3fd-7a5b-421e-83e3-70dd1b6a3a66
RelatedTransactions Transaction[] A tranzakcióhoz kapcsolódó Transaction

A beérkező tranzakció tartalmaz minden olyan információt, ami alapján már fel lehet dolgozni. A legfontosabb ilyen a tranzakció típusa (lásd részletesen). A Barion mobil alkalmazásban, ez alapján más szövegezést használunk (például "boltban vásáráoltál" vagy "feltöltésed érkezett"). Bolti vásárlás esetén pedig a ShopName illetve a Products változókat érdemes használni.

Példák

Az alábbi példában javascriptből kapcsolódunk a Barion HUB-hoz és feliratkozik a NewTransaction metódusra.

var barionSignalR = 'https://api.barion.com/barionsignal';
var barionHubName = 'barionHub';
 
// A kapcsolat definiálása
var myConnection = $.hubConnection(barionSignalR);
 
// A proxy létrehozása
var barionHubProxy = myConnection.createHubProxy(barionHubName);
 
// Feliratkozás
barionHubProxy.on('newTransaction', function (transactionDetail) {
   console.log(transactionDetail);
});
 
// Kapcsolat felépítése
myConnection.start().done(function () {
 
  // The connection is established here...
 
});

A fenti példában a transactionDetail objektumban a következő érték van:

{
  "TransactionId": "ce3779bc-399d-4918-9e66-49ba7f9c7bec",
  "Time": "2014-10-28T15:12:51.329",
  "Amount": -1500,
  "FromName": "Szabó Csilla",
  "FromEmailAddress": "szabocsilla@gmail.com",
  "ToEmailAddress": "kovacslajos@gmail.com",
  "ToName": "Lajos boltja",
  "FromBalance": 5500,
  "Comment": null,
  "ComissionBySender": null,
  "Currency": "Forint",
  "TransactionType": 1, // Fizetés típusú tranzakció
  "RelatedTransactionId": null,
  "Products": [],
  "ShopName": "Lajos boltja",
  "IsParkingTransaction": false,
  "ShopGuid": "04ed8c89-c9bd-4c17-92f6-a0964587bbff",
  "AmountWithTip": 1800,
  "RelatedTransactions": [
    {
      "TransactionId": "03e61e3c-486d-4e66-9795-6175257a89d1",
      "Time": "2014-11-05T09:05:44.21",
      "Amount": -300,
      "FromName": "Szabó Csilla",
      "FromEmailAddress": "szabocsilla@gmail.com",
      "ToEmailAddress": "kovacslajos@gmail.com",
      "ToName": "Lajos boltja",
      "FromBalance": 4000,
      "Comment": null,
      "ComissionBySender": null,
      "Currency": "Forint",
      "TransactionType": 18, // Borravaló típusú tranzakció
      "RelatedTransactionId": "ce3779bc-399d-4918-9e66-49ba7f9c7bec",
      "Products": null,
      "ShopName": "Lajos boltja",
      "IsParkingTransaction": false,
      "ShopGuid": "04ed8c89-c9bd-4c17-92f6-a0964587bbff",
      "AmountWithTip": 300,
      "RelatedTransactions": []
    },
    {
      "TransactionId": "f72d0d34-1620-4c7f-8f2d-180f5ecfcc1b",
      "Time": "2014-11-05T09:05:44.21",
      "Amount": 50,
      "FromName": "Lajos boltja",
      "FromEmailAddress": "kovacslajos@gmail.com",
      "ToEmailAddress": null,
      "ToName": "Barion",
      "FromBalance": 6000,
      "Comment": null,
      "ComissionBySender": null,
      "Currency": "Forint",
      "TransactionType": 0, // Jutalék típusú tranzakció
      "RelatedTransactionId": "ce3779bc-399d-4918-9e66-49ba7f9c7bec",
      "Products": null,
      "ShopName": "",
      "IsParkingTransaction": false,
      "ShopGuid": "04ed8c89-c9bd-4c17-92f6-a0964587bbff",
      "AmountWithTip": 50,
      "RelatedTransactions": []
    }
  ]
}

A RelatedTransactions listában küldünk le minden kapcsolódó tranzakciót, amely elemeinek felépítése megegyezik a TransactionDetail objektum felépítésével. Egy borravalós fizetésnél az objektumba a következő értékek kerülnek: